Restschuld kwijtschelden huis

Restschuld kwijtschelden

Bij het verkopen van een woning kan het voorkomen dat er een verlies ontstaat, we spreken dan van een restschuld. De hypotheekschuld is in zo’n geval hoger geweest dan de waarde van de woning. Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kan deze restschuld onder bepaalde voorwaarden worden kwijtgescholden.

Beoordeling
Bij het verkopen van de woning waarbij een restschuld ontstaat wordt er door de geldverstrekker een verliesdeclaratie ingediend bij de Nationale Hypotheek Garantie. De NHG beoordeeld vervolgens of de huiseigenaar in aanmerking kan komen voor een kwijtschelding van de restschuld.

Voorwaarden
Er zijn twee voorwaarden waaraan een huiseigenaar moet voldoen om in aanmerking te komen voor het kwijtschelden van de restschuld. Deze voorwaarden staan vermeld in de geldleningsovereenkomst of in de hypotheekakte. Om in aanmerking te komen met de huiseigenaar aan beide voorwaarden voldoen.

 • De huiseigenaar heeft een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie
 • De persoonlijke situatie van de huiseigenaar veranderd door bijvoorbeeld een echtscheiding, overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
 • De huiseigenaar heeft er alles aangedaan om de restschuld te beperken door de woning zo goed mogelijk te verkopen. Het huis was bij verkoop in een goede staat waardoor er een optimale prijs ontvangen kan worden.

Aanvraag afgewezen
Niet iedere huiseigenaar komt in aanmerking voor het kwijtschelding van de restschuld. Het komt regelmatig voor dat de NHG de aanvraag tot kwijtschelding afwijst. Wanneer de huiseigenaar het hier niet mee eens is kan er binnen vijf weken een schriftelijk verzoek tot heroverweging ingediend worden. Wanneer deze heroverweging niets veranderd aan het besluit van de NHG kan er door de huiseigenaar contact opgenomen worden met de burgerlijke rechter. Let hierbij op dat wanneer er sprake is van een restschuld hoger dan €25.000 er een advocaat ingeschakeld dient te worden.

 • null
  100% onafhankelijk
 • null
  altijd de voordeligste aanbieder
 • null
  bespaar duizenden euro’s
 • null
  online & telefonisch advies